SCANLON A | PA/ABS Blender

SCANLON A är Polykemis produktfamilj av högvärdiga plastcompound baserade på blender av PA/ABS.

SCANLON A

SCANLON A är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på blandningar av PA/ABS. SCANLON A är ett konstruktionsmaterial med god processbarhet, estetik och slagseghet.  Polykemi erbjuder ett produktprogram av SCANLON A för formsprutning och extrudering. SCANLON A kan till exempel fås med förstärkningsmedel, slagseghetsmodifierade och metalliserbara. Materialen levereras med stor färgnoggrannhet. PA/ABS används ibland annat i fordonsdetaljer.

Råvara

Blandningen av PA/ABS är ett konstruktionsmaterial som kombinerar fördelarna med delkristallin PA och amorf ABS.

Egenskaper

Generisk symbol