SCANREX | PPA

SCANREX är Polykemis produktfamilj av glasfiberförstärkta plastcompound baserade på delaromatiska polyamider (PPA).

SCANREX

SCANREX är Polykemis senaste tillskott bland produktfamiljer. SCANREX är baserade på delaromatiska polyamider. Materialen har extrema mekaniska egenskaper, mycket höga användningstemperaturer och hög dimensionsstabilitet. Polykemi erbjuder glasfiberförstärkta kvaliteter av SCANREX för formsprutning. Materialen kan med fördel användas som metallersättare.  

Råvara

SCANREX baseras på delkristallina delaromatiska polyamider, PPA. Närvaron av aromatiska strukturer i polymerkedjan gör att PPA har starkt förhöjda egenskaper jämfört med linjära polyamider, som PA6 och PA66. Tillexempel har PPA kraftigt förhöjd värmetålighet, kemisk resistens och mekaniska egenskaper.

Egenskaper

Generisk symbol