Lasermätningsutrustning för truckar

SCANLON A 6005 (PA/ABS) i Redeye – lasermätningsutrustning för truckar. 

Material

SCANLON A (PA/ABS) 6005 Svart.
Grundegenskaperna är hög slagstyrka, god processbarhet och kemikalieresistens. Dessutom goda ljudisolerade egenskaper och god lackvidhäftning.

Kravbild

Kravbilden var komplex med höga generella krav på mekaniska egenskaper tillsammans med det viktigaste applikationspecifika kravet – god stötupptagningsförmåga, eftersom miljön där Redeye används är tuff.

Tillverkningsprocess

Formsprutning.

Slutkund

PALART AS – Norge.
PALART AS bildades 2012 utifrån idén att utveckla en lasermätningsutrustning för truckar. Med hjälp av Innovation Norge, andra investerare och ett stort antal arbetstimmar utvecklades en prototyp, som sedermera blev slutprodukten ”Redeye”.

Formsprutare

PLA-MEK, Plast som ger mervärde – Norge.

pla-mek.no  |  post@pla-mek.no

Egenskaper

Generisk symbol

Segment