top of page

Återvunnet

Anpassade compounds baserade på högkvalitativa återvunna råvaror

Lägre Koldioxidavtryck

Hög och jämn kvalitet

Inte bara svart och grått

Polykemi

Hållbara pionjärer

Ungefär en tredjedel av all plast som tillverkas globalt återvinns när den tjänat sitt syfte och används igen. Drygt en tredjedel bränns upp och blir till energi. Den sista knappa tredjedelen blir kvar som skräp någonstans i städer, grönområden, hav och floder.

Vi kan göra mer. De allra flesta plasttyperna går nämligen alldeles utmärkt att återvinna. Utmaningarna består främst i teknik, logistik och ekonomi. Det är utmaningar som vi är beredda att möta.

Inom Polykemi Group har vi utvecklat högkvalitativa återvunna material i över 55 år. Idag hanterar vårt dotterbolag Rondo Plast den nordiska marknaden och Polykemi övriga världens marknader för återvunna material.

För oss är det en självklarhet att ställa samma krav på återvunnen råvara som på nyvara. Högkvalitativ återvunnen plastråvara sänker koldioxidavtrycket, upprätthåller materialegenskaper och behåller ekonomin i produktionen.

Fredrik Holst, Product Manager Recycled Materials
Våra produkter

Produktprogram
av återvunnet

Vårt produktprogram av högkvalitativ återvunnen plastråvara består av vår standardserie REPRO och vår kundanpassade serie REZYcom. Serierna ger dig möjlighet att välja efter dina behov och önskemål. Våra experter hjälper dig att jämföra alternativ för att hitta det som passar din produkt bäst.

Våra återvunna produkter

  • I standardserien REPRO hittar du PP, ABS, PA6, PA66 och PC/ABS som består av upp till 100 % återvunnen plast. Våra material i REPRO är svarta och finns alltid på lager för snabb leverans.

  • I den kundanpassade serien REZYcom hittar du compounds av större bredd. Dessa compounds utvecklar vi tillsammans med dig och de består helt eller delvis av återvunna råvaror. De är ljusgrå till svarta och möjligheter att färga in till andra färger finns också.

Support materialval

Area Sales Manager
Product Manager Recycled Materials

I våra serier använder vi både industriåtervunnen (PIR) och konsumentåtervunnen plast (PCR). Vi arbetar aktivt för att hela tiden säkra tillgången och kontrollera kvaliteten på den högkvalitativa råvara vi använder i våra material. Du kan kontakta oss när som helst i processen mot ett anpassat compound. När du tar hjälp av oss för att hitta ditt plastmaterial tar vi hänsyn till slutprodukt, kravprofil, miljöpåverkan och andra preferenser du har.

Vilken plast kan jag få med återvunnen råvara?

Du kan i princip alltid få en plast som fungerar lika bra som den du använder idag när du går över till våra återvunna material. I vårt program hittar du bland annat PP, ABS, PBT, PA6, PA66 och PC/ABS som standardserie och anpassad serie. Vad som är viktigt är att den återvunna plastråvaran är av hög kvalitet.


 

Hur säkrar Polykemi att råvaran är högkvalitativ?

När du beställer ett material baserat helt eller delvis på återvunnen råvara tar vi alltid fram det efter en väl definierad produktspecifikation. Specifikationen blir din garanti och vårt verktyg för att kunna säkerställa rätt egenskaper och kvalitet. Vi kvalitetskontrollerar både den återvunna råvaran och färdigt compound. På det sättet får du även en god spårbarhet i produktionen och en jämn och hög kvalitet i ditt material, varje gång.

Är återvunnet material dyrare än nyvara?

Det kan det vara, allt beror på kravbild och egenskaper som det återvunna compoundet ska uppfylla. Ekonomi är alltid en del av den helhet vi analyserar när vi tillsammans med dig utvärderar dina alternativ när du ska välja ett material gjort helt eller delvis på återvunnen plastråvara.

Finns det tillräckligt mycket av min kvalitet?

Compounds baserade på återvunnen råvara ställer krav på tillgång till högkvalitativ råvara i både mängd och över tid. Vi arbetar ständigt med att säkra tillgången genom att upprätthålla goda relationer till våra leverantörer. Det gör att vi alltid kan hålla goda lager för snabba levernaser av våra standardserier. När vi tar fram ett kundanpassat compound gör vi det så att vi säkert vet att vi kan producera åt dig långsiktigt.

Effektiv resursanvändning om och om igen

Spiralekonomin är här

Smarta materialval gör att produkter kan återvinnas och bli något nytt efter en livscykel. En producerad detalj behöver inte nödvändigtvis bli återvunnen till den samma igen, men genom att återvinna plasten kan den ge nytt liv som en annan produkt. Och så kan det fortsätta. Vi kallar det spiralekonomi.

Hållbar rådgivning

Våra tekniska rådgivare hjälper dig hela vägen från idé till en mer hållbar produkt, oavsett om du främst vill undersöka dina möjligheter eller redan vet vad du behöver.

Karl Banke
Sustainability Specialist &
Technical Support
Bli Materialsmart®

Räkna på din
miljöpåverkan

Det råmaterial du väljer står för hela 60–80 procent av din produkts koldioxidavtryck innan den når slutanvändaren. Det betyder att ett smart materialval kan ge väldigt stora effekter i din totala miljöpåverkan.

Med vårt koncept Materialsmart® räknar vi ut hur stort koldioxidavtryck ditt nuvarande material ger och simulerar hur mycket du kan minska ditt avtryck genom att byta till något av våra andra material. Om du vill kan du prova vår kalkylator där du kan jämföra de vanligaste materialen själv. Vi hjälper dig att analysera ditt specifika material och projekt.

Befintligt material

ABS

Ersättning

REZYcom ABS RN00 UV

* CO₂e/kg. Siffrorna gäller det här kundprojektet. För din detalj gör vi en specifik beräkning.

Råvara

En nyvara påbörjar sin livsspiral.

Formsprutning & produktion

Compoundet når nästa steg i processen där den formas till den detalj eller slutprodukt som sedan skickas vidare till slutproduktion eller marknad för att göra nytta så länge som möjligt.

Förbränning eller ny livsspiral

Produkter som inte kan återvinnas samlas in och förbränns i bland annat fjärrvärmeanläggningar.

Sortering och uppgradering

Hos vårt dotterbolag Rondo Plast ger vi uttjänta produkter nytt liv genom att sortera och förbereda plasten för att användas igen, som återvunnen plastråvara.

Compound för ny livscykel

Vi producerar anpassade compounds baserade på nyvara, högkvalitativ återvunnen råvara eller en blandning av dem. Vi designar ditt material för att möta krav på kvalitet, funktion och möjlighet att återvinna.

Aktiva materialval

ABB minskar CO₂-avtryck med 40 % och sparar 90 liter vatten

Med ett aktivt materialval sparar ABB stora mängder vatten, sänker koldioxidavtrycket samt bibehåller produktens IP65-klassning och funktion i ner till 25 minusgrader. Projektet visar att omställningen till en hållbar installationsindustri är tekniskt och ekonomiskt möjlig.

Smartare materialval vid konstruktion betyder ökad livslängd för all plast

Låt oss förklara. Olika material baserade på nyvara har olika egenskaper som avgör på vilket sätt materialet kan användas igen. En smart vald kvalitet går att återanvända, men inte alltid till samma produkt som den först producerades för, utan till en i ett helt annat segment av produkter. Ju smartare val av nyvara, desto fler gånger kan vi återanvända materialet. Det kallar vi spiralekonomi.

Nyvara

Det första, viktiga valet i en spiralekonomi: en nyvara som går att återvinna. En väl val kvalitet har, rätt hanterad, lång livslängd i en spiralekonomi.

Produktion baserad på nyvara

I det här skedet är det viktigt att konstruera smart: att se till att sammansättningen av olika delar och material säkert går att återvinna. Produkter tillverkade av nyvara kan vara grillen på en bil, en schampoflaska eller en livsmedelsförpackning.

Sortering och uppgradering

När produkterna är uttjänta sorteras de baserat på materialtyp och kvalitet. Vårt dotterbolag Rondo Plast är specialiserade på materialurval, malning, regranulering och kompaktering av uttjänta produkter. Uppgraderingen resulterar i en hög, jämn kvalitet och möjligheten att färga råvaran i nästa steg.

Högkvalitativa återvunna compounds

De uppgraderade produkterna blir vår nya råvara. Vi anpassar det återvunna materialet med förstärkningsmedel, additiv och färg, samt tillsätter nyvara ifall produkten kräver det. Nu har vi ett nytt compound baserat på återvunnen råvara, färdigt att använda.

Ny produkt baserad på återvunnen råvara

En produkt framställd av en plast baserad helt eller delvis på återvunnet material har stora möjligheter att ha samma egenskaper och utseende som en produkt framställd av ett material baserat på nyvara. Material baserat på återvunnen råvara kan användas i produktionen av till exempel en designmöbel eller en dammsugare.

Tomra - I en loop av återvunnet material

Volvo Cars - 25 % återvunnet till 2025

Rådgivning & anpassning

Färg och matchning

Färg är inte längre endast för compounds baserade på nyvara. Vår tillgång till avancerad teknisk utrustning och särskild kompetens i färgmatchning och infärgning ger dig stora möjligheter att få ditt compound levererat i en skala från grått till svart, eller i andra möjliga färger.

Den återvunna råvaran vi använder kommer från vårt dotterbolag Rondo Plast. Vårt nära samarbete gör att vi har god kontroll på tillverkningsprocessen och kan se till att råvaran har rätt egenskaper för att leverera ett högkvalitativt compound i rätt nyans till dig, leverans efter leverans.

Colour Technician

Vi hittar rätt färg och nyans för dig genom att ta fram färgprofiler och prover i liten skala i vårt laboratorium.

En andra chans för plast

Plast är en otrolig råvara. Anpassningsbar i funktion och utseende i näst intill oändlighet. Men nyttjar vi verkligen dess hela potential?

Insamlad, tvättad och noggrant sorterad är även redan använd plast till stor del fortfarande en outnyttjad tillgång. Med rätt kunskap blir återvunnen plast en resurs för ekonomin och en lättnad för miljön.

bottom of page