top of page

Regulatory declaration

Vår uppgift är att leverera ett högkvalitativt plastmaterial. I den uppgiften ligger att säkerställa att materialet befinner sig inom de gränser som gäller för påvisade hälso- och miljöskadliga ämnen. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet och säkerhet, och följer alltid de senaste direktiven.

Nedan hittar du det lagstiftningsdokument som innehåller Reachförordningen inklusive SVHC-listan och RoHS-direktivet. Dokumentet gäller för samtliga av våra material.


Behöver du ytterligare regulatoriska dokument för just ert specifika material, eller har andra frågor angående ditt material eller vårt kvalitetsarbete, är du välkommen att kontakta oss.

Regulatory Affairs Manager
bottom of page