top of page

Materialsmart®

Ett koncept som analyserar våra materials miljöpåverkan och hjälper dig att göra aktiva materialval.

60–80 procent av en produkts totala koldioxidavtryck kommer från råmaterialet. Det betyder stora möjligheter för dig att minska ditt avtryck när du väljer material.

CO₂-certifikat

Med varje material du beställer från oss kan du få ett CO₂-certifikat som visar ditt specifika materials miljöpåverkan. Du kan få certifikat för alla våra material, både nyvara och återvunna.

Det smarta materialvalet

Genom att räkna på det material du valt hos oss kan du få ett kvitto på hur stort koldioxidavtryck ditt material har från utvinning till våra grindar. Den uträkningen gör att du kan ställa olika material mot varandra och utvärdera möjliga utsläppsbesparingar. Att välja bas på en nyvara framför en annan kan vara en väg att gå. Att välja helt eller delvis återvunnen råvara som bas kan vara en annan. Vi hjälper dig att göra beräkningar och att göra materialsmarta val.

Sustainability Specialist &
Technical Sales

Nå dina klimatmål

År 2015 enades FN om Parisavtalet, ett klimatavtal som säger att vi bör begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. För att klara målet behöver vi vara många som sätter egna klimatmål och arbetar ambitiöst för att nå dem. 

Att ge våra kunder förutsättningar att aktivt och informerat välja material blev vår självklara riktning. Därför skapade vi konceptet Materialsmart®.

Befintligt material

ABS

Ersättning

POLYfill PP HBK

Bli Materialsmart®

Simulera dina koldioxid-besparingar

Vi har de verktyg som behövs för att kunna räkna ut ditt valda materials miljöavtryck per producerad detalj. I vår kalkylator kan du själv simulera ett byte från ditt befintliga material till ett annat av våra material för att se hur olika materialval påverkar koldioxidavtrycket. Prova vår översiktliga kalkylator direkt eller kontakta oss för en avancerad analys som ger dig exakta värden för just ditt unika Polykemi material.

bottom of page