top of page

Simuleringsdata

Formfyllnadsdata för export

Inför en simulering kan vi exportera formfyllnadsdata för ditt material så att du kan utföra simuleringen själv och kontrollera de värden du är särskilt intresserad av. Datan vi exporterar till dig är kompatibel med de största programmen för behandling av simuleringsdata, däribland Moldflow och Moldex3D.

För de vanligaste materialen krävs ingen ny simulering, vi har färdig simuleringsdata som du kan få tillgång till som kund.

Prata simulering med oss

Hör av dig till din personliga kontakt hos oss så kan du få tillgång till befintlig simuleringsdata eller veta mer om vad en simulering kan göra för dig.

Steget före med simulering

Med en simulering får du en tydlig bild av hur ett plastmaterial kommer att bete sig i ditt exakta verktyg. En simulering i ett tidigt skede ger dig möjlighet att justera både material och verktyg i god tid innan du ens beställt dina nya verktyg.

Våra tekniker har hög kompetens och lång erfarenhet av simuleringar. Vi har också viss möjlighet att hjälpa till med simuleringar vid behov.
 

Plastic Applications &
Processing Specialist

"Vi har en bred bank med materialsimuleringsdata för att kunna ge bästa möjliga service när det kommer till simulering."

Isak Andersson, Polymer Engineer - Technical Support
bottom of page