top of page

Innovation och utveckling

Nyfikenhet inför att tänja gränser är en nödvändig drivkraft. Djupgående materialkunskap är en förutsättning. I över 55 år har vi ägnat oss åt båda delarna för att hela tiden hitta nya sätt att ta fram kundanpassade plastmaterial.

Kraften att
skapa nytt

Vi drivs av strävan att utveckla och förbättra material tillsammans med våra kunder. Sedan 1968 har utforskande av nya möjligheter och utmanande av det befintliga varit både högt prioriterat och en självklar del av vår verksamhet. Idag driver vi aktiv utveckling av material i två spår: kundspecifik utveckling samt framtids- och innovationsutveckling. Vår långa erfarenhet och position på marknaden gör att vi inte bara har viljan, vi har också musklerna att ta fram nya material: att göra innovation till verklighet.

  • Vår kund Separett AB bytte från ABS till POLYfill PP HBK i sina vita toalettsitsar. Bytet gör att de sedan dess minskat sina utsläpp med ungefär 700 ton CO₂e per år. Det motsvarar utsläppet från närmare 400 bilar under samma tidsperiod.

    När ABS byts till ett PP-baserat material med hög glans minskas klimatbelastningen avsevärt, i detta fall med 61 procent, samtidigt som råmaterialkostnaden reduceras. PP har dessutom både bättre kemikalieresistens och UV-beständighet. Är det möjligt att använda återvunnen PP går det att sänka klimatavtrycket med ytterligare 24 procent. Exemplet visar att det går att vara både klimatsmart och kostnadseffektiv.

Nya kombinationer av egenskaper

Dina behov står i centrum när vi ser över baspolymerernas egenskaper och utvärderar hur vi kan använda och kombinera dem på bästa sätt. Vid behov optimerar vi materialets egenskaper ytterligare med hjälp av förstärkningsmedel eller additiv. I den här typen av utveckling är vårt mål att hitta nya vägar för att möta behoven hos din produkt.

Modifiering av befintliga egenskaper

Genom att vrida upp eller tona ned egenskaper efter dina behov justerar vi befintliga material. Till vår hjälp har vi en bred kunskapsbas om olika förstärkningsmedel som talk, krita, glasfiber och wollastonit. För att finslipa egenskaperna hos ditt material använder vi oss av noggrant avvägda val och olika av additiv för att komma så nära dina önskemål som möjligt.

Fler än 1200 kundprover och nyutvecklingar varje år

Vi utvecklar material varje dag. Varje år testar och producerar vi över 1200 nya materialsammansättningar på egna produktionslinjer och formsprutor. Arbetet startar ofta med att vi identifierar ditt behov som kund, därefter utforskar vi dina alternativ och utvecklar ett material som lever upp till alla våra överenskomna krav.

Återvunnet med egenskaper som nyvara

I ett projekt med Simoldes Plastics har Polykemi utvecklat en högkvalitativ återvunnen plastråvara för komplicerade processer - en plast med egenskaper vi tidigare förknippat med nyvara. I tester där vår PC/ABS med högkvalitativ återvunnen råvara formsprutades tillsammans med textil i verktyget är resultaten likvärdiga de som formsprutning med textil och nyvara ger. Samma verktyg, samma slutresultat och dessutom lägre koldioxidavtryck.

En
teknisk
evolution

När utvecklingen av design och produktion ställer högre krav på materialet, måste utvecklingen av material finnas på plats.

På 70-talet låg omvärldens fokus på att utforska plastens användningsområden. På 90-talet stod utvecklingen av starkare och transparenta plaster i rampljuset. Idag styrs utvecklingen av nya möjligheter i design och produktion tillsammans med krav på hållbarhet för framtiden.

Sedan Polykemis start 1968 har vi utforskat möjligheterna att modifiera befintliga och utveckla nya material. Vi anpassar material för dig, och vi anpassar material för framtiden.

Vi tror att nyckeln ligger i att våga tänka annorlunda. När du vågar prova något som alla andra inte redan provat, då har du en chans att ta de stora utvecklande stegen framåt.

När vi utvecklar nya material är målet att optimera balansen mellan plastens bästa egenskaper, prestanda, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan.

Anette Munch Elmér, R&D Manager

Ju mer du vet, desto bättre. Vi utgår ifrån hur materialet ska fungera i din slutprodukt, diskuterar olika alternativ med dig och tar fram förslag som svarar mot dina krav. Vi guidar dig genom möjligheter och begränsningar, svarar på dina frågor och ser till att du har all information du behöver om ditt material genom hela processen.

Expertrådgivning

Din guide i materialdjungeln

Vi testar våra material för att säkerställa att det håller hög kvalitet och klarar de krav vi kommit överens om. Efter genomförda tester och utifrån vad du behöver, får du siffror som visar ditt specifika materials flytbarhet, slagseghet, halt av förstärkningsmedel och mer. De värden våra tester visar är också ett underlag för att vidareutveckla ditt material den dag dina krav på materialet ändras.

Materialegenskaper

Prestation i siffror

Ibland är rätt färg en kulör som kräver uppmärksamhet, andra gånger en nyans som harmonierar perfekt med sin omgivning. Vi hjälper dig med färgmatchning för att nå rätt kulör för ditt material. Vi utvecklar din unika färg och garanterar optimal färgnoggrannhet vid varje tillfälle.

Färgmatchning

Stick ut eller smält in

Testning för formsprutning och extrudering

Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy plastcompounds för formsprutning och extrudering. Våra tekniker är väl förtrogna med möjligheter och begränsningar kopplade till din tillverkningsprocess, något som gör att du alltid får hjälp av en tekniker som har kunskap om hur olika material beter sig i dina verktyg.

När vi utvecklar och optimerar ditt material gör vi alltid det utifrån en kravprofil där din produktionsprocess är en betydande del. Vi anpassar och testar ditt material för att det ska prestera så bra som möjligt i dina verktyg.

Kontinuitet över tre kontinenter

Global leverans av din kvalitet

Vi producerar lokalt och levererar globalt. Det betyder att du får leverans från den av våra fabriker som ligger närmast dig. Identisk testutrustning på tre kontinenter möjliggör vårt globala kvalitetsarbete som garanterar att du får ditt exakta material oavsett var din produktion befinner sig.

Globalt konsekvent testning garanterar leverans av samma material oavsett produktionsanläggning.

Mäter hur den elektriska laddningen i en laddad provkropp av ett material minskar under en viss tid.

Antistatiska egenskaper

Undersöker hur materialet påverkas av att röra vid en glödtråd som värmts upp till temperaturer kring 650–960°C.

Flamskydd GWT

Mäter hur snabbt ett material självslocknar efter att ha utsatts för öppen låga enligt föreskrifterna i standarden för UL-94.

Flamskydd UL-94

Ger ett värde på hur ett material repas av vald diameter på nålspets, belastning och draghastighet.

Reptålighet

Undersöker ett materials kondition, samansättning av polymerer samt glasövergångs- och kristallisationstemperaturer.

DSC

Kontrollerar kolväteemissionen från ett material för att hålla mängden lågmolekylära ämnen på en låg nivå.

Gaskromatograf/GC

Visar ett materials fingeravtryck och identifierar polymer, förstärkningsmedel, additiv och tecken på nedbrytning.

FTIR

Mäter styrka, töjbarhet och styvhet genom att belasta provkroppar av ett material med en konstant kraft.

Drag- och böjstyrka

Kontrollerar färg i D65, A, TL84. Mäter ljus och färg enligt dE, dL, da, db, dC och dH-ekvationen.

Färgspektrofotometer

Testar hur materialet förändras när det exponeras för olika nivåer av UV-ljus, värme, simulerat regn och luftfuktighet.

Vädersimulering/WoM

Undersöker hur ett material beter sig i en formspruta eller extruder genom att mäta viskositet och flytegenskaper.

Reologi

Säkerställer att råmaterial håller sig under de gränsvärden som RoHS-direktivet (2011/65/EC) anger för tungmetaller och flamskyddsmedel.

Röntgenfluorescens/XRF

Mäter slagseghet genom att låta en pendel slå av en bit av en provkropp i temperaturer från +23°C till -40°C.

Slagseghet

Mäter flytbarhet genom att låta en vald vikt pressa smält material av en bestämd temperatur genom en kapillär.

Smältindex MFI/MFR

Testar hur ett material påverkas av ökad temperatur genom att sänka ner det i en olja som sakta värms upp.

HDT/VICAT

Vår testutrustning

Analys och kvalitetssäkring är din garanti för ett optimerat material. Vårt laboratorium arbetar aktivt med kvalificerat analysarbete som ett stöd för vår produktutveckling. Vi kvalitetssäkrar alla inkommande och utgående material.

Med hjälp av över 60 olika testmetoder kan vi utvärdera olika egenskaper hos ditt material. Vi testar bland annat smältindex, viskositet, slagseghet, drag- och böjstyrka, fyllmedelshalt, flamskydd och färg. Djupare analyser gör vi med hjälp av DSC, FTIR, GC, falling dart, HDT, VICAT, vädersimuleringar, XRF och antistat- och reptålighetstester. För ytterligare tester har vi nära samarbete med externa testinstitut.

Alla material som lämnar våra fabriker är testade för att klara branschkrav och leva upp till överenskomna specifikationer. Resultaten av testerna får du tillgång till.

Standardanalyser
Djupanalyser
bottom of page