Ekonomi

Ekonomiavdelningen är en servicefunktion som genom planering och aktiv rådgivning stöttar övriga operativa avdelningar och tillser att redovisningslagstiftning följs.

Polykemikoncernens ekonomiavdelning är en central servicefunktion som bedriver ett nära samarbete med såväl övriga operativa avdelningar som med företagsledning och ägare.

Den primära uppgiften för ekonomiavdelningen är att säkerställa att koncernens redovisning, och på denna baserad ekonomisk rapportering, sker i överensstämmelse med de regler och rekommendationer som anges av lagstiftare och branschorganisationer.

Härutöver är avdelningens viktigaste uppgift att genom aktiv rådgivning och informationsutlämning skapa optimala förutsättningar för övriga operativa avdelningar att bedriva sin dagliga verksamhet. Det senare innebär till exempel att ekonomiavdelningen är aktivt involverad i ärenden som lönehantering, kreditupplysningar, kalkylering, kravhantering, avtalsbedömning, likviditetsplanering samt upprättande och uppföljningar av budgets.

Ekonomiavdelningens personal

Gruppen består av fyra medarbetare med lång yrkeserfarenhet som var och en har avgränsade arbetsuppgifter och befogenheter men också tillräcklig flexibilitet och kompetens för att vara backup för övriga medarbetare när behov härför uppkommer.

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Ekonomichef

+46 411 797 14
Eva Johansson

Eva Johansson

Redovisningschef

+46 411 797 39
Martin Eriksson

Martin Eriksson

Business controller

+46 76 13 42 810
Nathalie Lennartsson

Nathalie Lennartsson

Ekonomi

+46 411 797 05
Matilda Holm

Matilda Holm

Administration & Ekonomi

+46 411 797 12
Bohumila Sykorova

Bohumila Sykorova

Ekonomi - Tjeckien

+420 730 892 965