Transportavdelningen på Polykemi - hur vi arbetar och hur ni hittar hit

Transportavdelningen på Polykemi ansvarar för företagets leveranser till och från Polykemi.

Polykemi har många kunder och leverantörer inom och utanför Europa. Plastmarknaden är på stadig tillväxt och vi räknar med att växa med den. Vi är lokaliserade på en plats som gör att vi behöver optimera vår logistikkedja för att kunna bibehålla och öka vår konkurrenskraft. Detta gör att vi väljer de leverantörer som är bäst lämpade att följa med oss och vi ser förbättringsmöjligheter både med minskade kostnader och minskad administration.

Vi på Polykemi vill skapa en relation med våra leverantörer som är effektiv både gällande servicenivå, kostnad, kvalitet, leveranssäkerhet och lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi önskar en relation där båda parter bidrar till förbättringar och bygger förutsättningar för framtida positiv konkurrens.

Hur arbetar vi på transportavdelningen med våra leveranser?

Transportlogistik handlar om gods, resurser och information samt deras flöden mellan oss – godsavsändaren, godsmottagare och transportföretag.

För avgående gods säkerställer transportavdelningen bland annat att:

  • Befintliga orders bokas i tid för skeppning.
  • Godset som skall skeppas är kontrollerat innan lastning.
  • All nödvändig dokumentation finns tillgängligt vid transporttillfället.
  • Transportdokument vidarebefordras till transportör.

För ankommande gods arbetar transportavdelningen tillsammans med vår inköpsavdelning för att:

  • Planera inkommande godsflöden
  • Kontroll av ankommande gods
  • Rapportera avvikelser

Leverantörer eller deras transportörer måste boka lossningstider med transportavdelningen. 
Se ”regler för ankommande gods”:

Regler för ankommande gods

Polykemi som är AEO certifierat sedan 2009, använder sig av alla transportslag som finns för våra transporter, det vill säga lastbilstransporter, sjötransporter, flygtransporter samt transporter på järnväg. Tyngdpunkten för Polykemis leveranser ligger på transporter med lastbil inom EU.

Hitta hit

GPS koordinaterna för avgående/ankommande gods:

55°26’15.9″N 13°50’29.3″E  →

Martin Flymén

Martin Flymén

Transportchef

+46 411 797 76
Ola Olsson

Ola Olsson

Transport

+46 411 797 74
Andreas Persson

Andreas Persson

Transport

+46 411 797 46
Muhammad Ali

Muhammad Ali

Transport

+46 411 797 75