Karriär

Att enas kring gemensamma värderingar är viktigt för oss på Polykemi och en förutsättning för framgång i det lyckade projektet ”Going For Gold”.

Going For Gold

Arbetsfilosofin som genomsyrar allt vi gör på Polykemi kan nog bäst sammanfattas med orden ”Going For Gold”. Vi strävar alltid efter att ständigt förbättra oss för att kunna nå större framgång, för att kunna bli bäst, för att kunna ta guld.

”Going For Gold” är också namnet på det projekt som startade redan 2005 med målet att ta fram ett koncept för att klargöra hur framtidens Polykemi skulle se ut.

Det var riktigt tuffa mål som sattes upp, precis som det ska vara om man vill nå verklig framgång. Tuffa, men realistiska, mål som skulle kräva extraordinära insatser från var och en. Våra gemensamma ansträngningar ledde till framgång i form av ökad lönsamhet. Något som var oss till stort gagn under de tuffa åren med lågkonjunktur 2009 och 2010.

Framgång kräver gemensamma värderingar

En viktig förutsättning för att lyckas och för att nå önskad framgång är att kunna enas kring gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar handlar om att ha rätt inställning och de styr vårt sätt att vara, tänka och agera. Både mot oss själva, mot varandra och mot vårt företag. På Polykemi har vi tagit fram fem värderingar som vi vill att alla inom företaget ska kunna enas kring och som ska skapa framgång både för var och en av våra medarbetare och för hela företaget.

Affärsmässighet

Att vara en affärsmässig medarbetare på Polykemi innebär att alltid se till kundens bästa samtidigt som det finns en ständigt närvarande kostnadsmedvetenhet kring företagets gemensamma resurser.                    

Ansvar

Att våga ge och ta ansvar är en självklarhet på Polykemi. Därför är det hos oss lika naturligt att delegera som att våga pröva sina vingar i nya situationer.

Samspel

Kan vi lära oss att samspela optimalt med varandra, med kunder och leverantörer, finns det ingen gräns för vår framgång. Det gäller att kunna se helheten, vara prestigelös och samtidigt göra sin röst hörd.

Respekt

Att visa respekt för varandra, för företaget och dess strategier är viktigt för att vi ska nå våra gemensamma mål. På Polykemi utgår vi från att alla menar väl, vill utvecklas och strävar efter att nå framgång för företaget.

Ärlighet

Egenskaper som alltid varar längst och som vi värdesätter mycket högt på Polykemi är att våga vara ärlig, säga ifrån och ompröva beslut. Även att lyssna och vara konstruktiv, utan omsvep, för vår gemensamma framgång.

Code of Conduct

För Polykemi har det en avgörande betydelse att, av oss själva och vår omgivning, uppfattas som ett ansvarstagande företag. Den kultur vi skapat och fortsätter utveckla samt den verksamhet vi bedriver, vill vi ska genomsyras av ett starkt och positivt affärsutövande, ett genuint socialt ansvarstagande och en ständig förbättring av vår miljöpåverkan.

För Polykemi är det viktigt att vår uppförandekod blir ett naturligt inslag i vår verksamhet och vår kontakt med omvärlden. Den ska fungera som ett stöd och hjälp för varje medarbetare i sin yrkesutövning. Det ska vara enkelt för varje medarbetare att förstå hur man själv ska förhålla sig till koden och hur man kan arbeta för att påverka våra kontakter i en positiv riktning. Vi baserar därför koden på våra grundläggande värderingar och FN:s Global Compact.

Vår Code of Conduct finns här:

Code of Coduct Polykemi Group

Mer Information

Här hittar du våra lediga tjänster  →

Här fyller du i din jobbansökan  →