Rondo Plast

Rondo Plast erbjuder kvalitetssäkrad återvunnen plastråvara med helt eller delvis återvunnen råvarubas för formsprutning och extrudering.

Den övergripande affärsidén på Rondo Plast är att erbjuda kvalitetssäkrad och återvunnen plastråvara. Företaget startade 1980 och är ett helägt dotterbolag till Polykemi AB. Genom åren har Rondo Plast byggt upp en högkvalificerad kunskap och erfarenhet när det gäller plaståtervinning. Under namnet REPRO erbjuder Rondo Plast ett standardsortiment av återvunnen plastråvara baserat på ex PP, ABS, PBT, PA66 och PC/ABS. Dessutom finns REZYcom-programmet vilket bygger på kundspecifika lösningar och som ger möjligheten att erbjuda skräddarsydda produkter med fortsatt återvunnen plastråvara som bas.

Vårt REPRO och REZYcom-sortiment är framtagna och kvalitetssäkrade för en automatiserad process inom både formsprutning och extrudering. De har tagits fram i ett givande och intensivt samarbete med moderbolaget. Ett samarbete där vi har lyckats kombinera Rondos stora erfarenhet av plaståtervinning med Polykemis välkända och etablerade kunskap ifrån teknisk kompoundering. Det bästa av två världar helt enkelt.

Behovet av återvunnen plastråvara

Intresset för återvunnen plastråvara ökar, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Kravlistan från industrin på vad den återvunna plastråvaran skall generera för egenskaper är igenkännande. Den skall ha alla egenskaper som nyvara har, både estetiskt och mekaniskt, men till ett lägre pris. Ett orimligt och för enkelt ställt krav givetvis, det kan dock vara en infallsvinkel på ett kommande och givande samarbete.

Branschen och plaståtervinning generellt är under konstant utveckling och ser man det som ett samarbete så möjliggör man många önskade mål i slutändan. Designers och konstruktörer som har med återvunnen plastråvara, och dess realistiska egenskaper i inledande diskussioner, har mycket att vinna.

På Rondo Plast är vi vana vid högt ställda krav från en mängd olika segment vilket har format hur vi kvalitetssäkrar vårt sortiment. Vi lägger bland annat mycket kraft på att säkra råvarans ursprung. Därmed kan vi tidigt fastställa råvarans kvalitetsnivå. Vår kvalitets- och tillverkningsprocess är därefter systematiskt integrerad i såväl råvarans kvalitativa uppgraderingsprocess som i den påföljande kompounderingsprocessen, i vilken våra kvaliteter ut till kunderna tillverkas.

Plaståtervinning är en lång kedja av olika aktörer och processer. Som kompoundör och under kontrollerade former ser Rondo Plast till att återföra återvunnen plastråvara till den bearbetande industrin och till att bli detaljer på nytt.

Välkommen att samarbeta med oss!

Läs mer om REPRO och REZYcom  →

Besök Rondo Plasts hemsida  →