Scanfill

Scanfill är ett av Polykemis helägda dotterbolag vars övergripande affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och hållbara förpackningsmaterial. 

Scanfill är ett svenskt innovativt kunskapsföretag som tillgodoser marknadens krav på slutprodukter av absolut högsta världsklass. De fokuserar på miljövänliga alternativ för förpackningsmaterial. Huvudinriktningen är att polymerreducera med 50 % genom att byta ut polymer mot mineral. Scanfill-materialets överlägsna miljöfördelar grundar sig i att cirka 50 % av den oljebaserade polymeren är utbytt mot en oändlig råvara med förhållandevis obefintlig miljöpåverkan. Scanfill BIO tar förpackningsmaterial till en ny nivå där samma polymerreduceringskoncept används, fast med 100% oljefri polymer gjord på sockerrör. Scanfills kvaliteter är godkända för kontakt med livsmedel, enligt 10/2011/EC, och är anpassningsbara på många sätt beroende på kundens kravspecifikation samt applikationens krav.

Scanfills material

Alla material är optimerade för specifika produktionsprocesser:

    •   Scanfill Sheet – folie för termoformning
    •   Scanfill Foil – granulat för folietillverkning
    •   Scanfill Bottle – granulat för flaskblåsning
    •   Scanfill Injection – granulat för formsprutning
    •   Scanfill Pack – granulat för filmblåsning

Alla material kan erbjudas med oljebaserad PP eller PE polymer, alternativt med biobaserad PE. Vissa nedbrytbara kvaliteter finns även i produktprogrammet.

Scanfill Sheet kan produceras med upp till 7 stycken lager för bästa optimering för kundanpassade produkter. Ytterlagren kan vara ren polymer som ger en blank yta eller av Scanfill-material som ger en mer matt, exklusiv och mjuk yta. Vid extrudering av 5-7 lager inkluderas EVOH som är en extremt bra syrebarriär. Folien kan färgas in med kundanpassade färger, olika färger ifall fler skikt används, för att matcha sortiment, differentiera artiklar eller bara sticka ut för kunden. All folie produceras efter kundspecifika orders upp till 900mm i bredd och med ett spann på 150µm till 1300µm.

Många av Scanfills förpackningsmaterial kan kundanpassas för mikrovågsugn, frysapplikationer, nedbrytbarhet samt specifika projektkrav med e-modul, slagseghet och fyllmedelshalt.

Förpackningsmaterial för miljöns bästa

Scanfills material förbättrar miljöprofilen och minskar miljöpåverkan i form av CO2-utsläpp, polymeranvändning samt ökar produktiviteten hos konverterare. Konverterare ökar outputen på grund av värmeledningsförmågan och energianvändningen minskar vid produktion av Scanfills förpackningsmaterial. Potential i minskat matsvinn finns då Scanfills material har bättre barriäregenskaper än traditionella förpackningsmaterial på grund av mineralen i plastcompoundet. Alla Scanfills material är fullt återvinningsbara genom både densitetsseparering och NIR separering samt kan sorteras i vanliga sorteringsstationer.

Scanfill, liksom övriga företag i Polykemi koncernen är kvalitetscertifierat och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.