top of page

Polykemi Group

Polykemi utvecklar och producerar kundanpassade plastcompounds vid fem produktionsenheter och levererar över hela världen.


Polykemi Group består av tio nära samarbetande företag.

 
Polykemi AB i Sverige är moderbolag och ett aktivt nav i både strategi och daglig drift för hela koncernen. Vid huvudkontoret i Ystad i södra Sverige finns vår bas för utveckling, produktion och försäljning främst för den europeiska marknaden.

Våra dotterbolag består av två tillverkningsenheter i Kina och en i USA, samt försäljningskontor i Danmark, Tyskland, Tjeckien och Mexiko, där alla ansvarar för sina respektive marknader.


I Sverige finns också dotterbolagen Rondo Plast, som uppgraderar och producerar material baserat på återvunnen plastråvara, och Scanfill, som producerar plastmaterial för plastförpackningar.


Vi sätter stort värde på att finnas nära våra kunder och har därför även ett nära samarbete med försäljningspartners och agenter över hela världen.

Ett lagarbete

Inom Polykemi samarbetar vi nära kring mål, uppföljning och utvärdering. Vi har också dagliga kontakter i frågor som rör utveckling, produktion, inköp och försäljning där moderbolaget fungerar som ett alltid tillgängligt stöd för samtliga dotterbolag. I uppstart av nya projekt eller pågående produktioner har ofta både dotterbolaget och Polykemi Sverige direktkontakt med dig som kund för att korta kommunikationsbanor och ge dig tillgång till komplett kompetens.

Polykemi Sverige

Polykemi Kina

Polykemi USA

Rondo Plast

Scanfill

Försäljningskontor

Produktionsenheter

Polykemi Danmark

Polykemi Mexiko

Polykemi Tjeckien

Polykemi Tyskland

Chief Commercial Officer
Plastmaterial för den kinesiska, asiatiska och globala marknaden

I Kina har vi byggt upp vår organisation för att kunna växa i takt med marknaden och hela tiden prioritera hög kvalitet på våra plastmaterial, korta kontaktvägar, flexibla leveranser och tillgängligt kundstöd.

Polykemi Compounds har samma leveransprogram som Polykemi Sverige och Polykemi Inc. i USA. Det gör att vi kan erbjuda dig som kund samma material baserat på både nyvara och återvunnen råvara på tre kontinenter, lokalt producerade för att spara tid och kostnader.

Polykemi Compounds (Kunshan) Co., Ltd
508 Hengguanjing Rd.
Zhang Pu Town

Kunshan Jiangsu Province
China

Polykemi Compounds (Chongqing) Co.,Ltd

No.7 Jiujiang Road,

Shuangfu Industry Park

Chongqing Jiangjin District

China

Adress
Chief Executive Officer - China

Polykemi Compounds (Chongqing) Co. Ltd. grundades 2023, efter 10 år med försäljningskontor i regionen. Från Chongqing, i Sichuanprovinsen, producerar och säljer vi kundanpassade plastmaterial främst för centrala Kina men även de sydvästra delarna.

Polykemi Compounds (Chongqing) Co. Ltd. 

Polykemi Compounds (Kunshan) Co. Ltd. grundades 2005 i Shanghai. År 2007 startade vi upp vår första produktionsenhet utanför Sverige, i Kunshan väster om Shanghai. Från Kunshan säljer och distribuerar vi också kundanpassade compounds till den australiensiska marknaden och bevakar övriga marknader kring sydöstra Asien.

Polykemi Compounds (Kunshan) Co. Ltd. 

Polykemi Kina

Technical Manager
Plastic Applications &
Processing Specialist
Chief Commercial Officer
Plastmaterial för en global marknad

Moderbolaget Polykemi AB är vårt strategiska och administrativa centrum för både lokal och global utveckling, produktion och försäljning av kundanpassade plastcompounds. Vid huvudkontoret i Ystad finns alla våra övergripande funktioner som rör Polykemi globalt men också produktionen för den europeiska marknaden.

Polykemi AB
Bronsgatan 8
271 39 Ystad
Sverige

Adress

Polykemi AB grundades 1968 i Ystad i södra Sverige och är idag moderbolaget i Polykemi Group. Huvudkontoret ligger kvar på samma plats där allting startade en gång.

Polykemi AB

Polykemi Sverige

Plastic Applications &
Processing Specialist
Area Sales Manager
Plastmaterial för den danska marknaden

Polykemi har varit aktiva säljare av kundanpassade plastråvaror på den danska marknaden i stort sett lika länge som vi funnits, först med hjälp av en agent och sedan med eget företag.

 

Den geografiska närheten till vårt huvudkontor i Ystad har varit en stor fördel och erfarenheten har gjort oss väl förtrogna med våra kunders processer och den danska marknadens förutsättningar. Vi har stora möjligheter att inte bara anpassa din plastråvara, utan även formen för vårt samarbete mot dig som kund för att möta dina behov.

Adress

Polykemi Aps Danmark
Lichtenbergsgade 3 C
DK-8700 Horsens
Danmark

Polykemi Aps Danmark grundades 2001 och utgår idag ifrån kontoret i Horsens på östra Jylland.

Polykemi Aps Danmark

Polykemi Danmark

Area Sales Manager
Chief Executive Officer - USA
Plastmaterial för den nordamerikanska marknaden

Med lång erfarenhet av produktion för den europeiska marknaden och långtgående närvaro på den amerikanska marknaden har vi lagt grunden för en trygg uppstart av vår egen produktion av kundanpassade plastmaterial på den amerikanska kontinenten. År 2023 startade vi upp produktionen för att stärka närheten till våra amerikanska kunder, men också kanadensiska och mexikanska kunder.

Polykemi Inc. arbetar efter samma leveransprogram som Polykemi Sverige och Polykemi Compounds i Kina. Det gör att vi kan erbjuda dig som kund samma material på tre kontinenter, lokalt producerade för att spara tid och kostnader.

Adress

Polykemi Inc
2800 Repi Court, Dallas
NC 28034
USA

Polykemi Inc. grundades 2013 och har sedan 2023 sitt huvudsäte med kontor och produktion i Gastonia, North Carolina.

Polykemi Inc.

Polykemi USA

Area Sales Manager
Plastmaterial för den tyska marknaden

Den tyska marknaden är och har alltid varit ett betydelsefullt område för kundanpassat plastmaterial. Vår långa närvaro i Tyskland har gett oss förtrogenhet med bransch- och regionsspecifika krav rörande vårt verksamhetsområde. Våra kunder i Tyskland finns främst inom fordons- och vitvarubranscherna. 

Adress

Polykemi GmbH Deutschland
Werksstr. 15
D-45527 Hattingen
Germany

Polykemi GmbH grundades 1990 och har sitt kontor i Hattingen, mellan Essen och Dortmund i Tyskland.

Polykemi GmbH

Polykemi Tyskland

Area Sales Manager
Plastmaterial för den central- och sydamerikanska marknaden

Polykemi Mexiko arbetar nära Polykemi USA och produktionen av kundanpassade plastcompounds i Gastonia, North Carolina. Det ger dig som kund på den central- och sydamerikanska marknaden nära till både produktion och lokalt tekniskt kundstöd. Närheten till produktionen i North Carolina gör oss till en samarbetspartner med möjligheter att anpassa vår tjänst efter dina behov.

Adress

Polykemi Mexico S de RL de CV
Av. Paseo de las Palmas 405 - Int 1702
Lomas De Chapultepec
CP 11000 Mexico City

Polykemi Mexico S de RL de CV grundades 2023 – på dagen 55 år efter att Hugo Jönsson grundade Polykemi – och har idag sitt kontor i Mexico City.

Polykemi Mexico S de RL de CV

Polykemi Mexiko

Area Sales Manager
Chief Executive Officer &
Technical Sales
- Czech Republic
Plastmaterial för den tjeckiska och central- och östeuropeiska marknaden

Under en lång närvaro på den europeiska marknaden har vi byggt upp en väl förankrad kunskap kring den tjeckiska marknaden för kundanpassade plastcompounds. Från Vrbno pod Pradédem har vi ett strategiskt bra läge för att nå ut till andra delar av den central- och östeuropeiska marknaden.

Adress

Polykemi spol. sr.o.
Jesenická 146
CZ-793 26 VRBNO pod Pradèdem
Tjeckien

Polykemi spol.sr.o. grundades 1992. Vårt kontor ligger i Vrbno pod Pradédem i nordöstra Tjeckien.

Polykemi spol.sr.o.

Polykemi Tjeckien

Plastic Applications &
Material Specialist
Product Manager Recycled Materials
Plastmaterial baserat på högkvalitativa återvunna plastråvaror

Intresset för att återvinna plastråvara av hög kvalitet har funnits med oss från tidig start. Med en renodlad verksamhet för utveckling av återvunna material redan från början av 80-talet har vi samlat på oss värdefulla erfarenheter. Rondo Plasts huvudsakliga marknad är Skandinavien. I andra delar av världen säljer vi våra återvunna material under respektive lokalt dotterbolag.

Rondo Plast erbjuder två typer av sortiment: ett standardsortiment och ett kundanpassat sortiment. Båda sortimenten baseras på återvunna råvaror som klarar höga krav på kvalitet och spårbart ursprung. Marknaden för återvunna material är inne i en fas av stora framsteg och vi gör löpande investeringar i utrustning och kompetens för att tillgodose en växande efterfrågan.

Adress

Rondo Plast AB
Blygatan 6
271 39 Ystad
Sverige

Rondo Plast uppgraderar och producerar plastmaterial baserade på högkvalitativ återvunnen plastråvara. Dotterbolaget grundades 1980 och har sin produktion i Ystad i södra Sverige. Rondo Plast fungerar också som ett kunskapsstöd åt Polykemi Compounds i Kina och Polykemi Inc. i USA för att tillsammans förse den globala marknaden med återvunna material av hög kvalitet.

Rondo Plast

Rondo

Area Sales Manager
Chief Executive Officer - Scanfill
Högkvalitativa förpackningsmaterial

Scanfill är vårt dotterbolag som är dedikerat åt att utveckla och producera förpackningsmaterial av marknadens mest frekventa material: PP, PET och PS. Vi producerar för att möta marknadens höga krav på kvalitet och hållbarhet. Med produktion i södra Sverige har vi en naturlig geografisk närhet till vår huvudmarknad i Europa.

Tack vare Polykemis breda materialpalett så kan även Scanfill erbjuda både fossila och fossilfria plastmaterial. Scanfills material finns i två serier: Scanfoil och Scanfill Foil. Scanfoil ger stora möjligheter till anpassning efter önskemål och erbjuder biobaserad råvara eller återvunnen plastråvara som alternativ. Scanfill Foil består av material där andelen plastråvara minskats till så mycket som hälften och i stället förstärkts med mineral. Det starkare materialet gör det möjligt att minska tjockleken på förpackningarna och i förlängningen vikten.

Scanfill producerar material som uppfyller de standarder som våra kunders produkter kräver, kundanpassar genom egen utvecklingsavdelning och livsmedelstestar efter behov.

Adress

Scanfill AB
Bronsgatan 8
271 39 Ystad
Sverige

Scanfill producerar folie för termoformningsindustrin. Dotterbolaget grundades 2018 och har sin produktion i Ystad i södra Sverige.

Scanfill

Scanfill

bottom of page