top of page

Aktiva materialval minskade utsläpp motsvarande 5000 bilar


Vårt arbete att minska koldioxidavtryck fortsätter att ge resultat. Mellan 2022 och 2023 kan våra CO2-besparingar jämföras med vad utsläpp från 5000 bilar i EU ger upphov till årligen. Utöver en sänkt medelemission gör vi på Polykemi och Rondo Plast även investeringar för att stärka produktionen av återvunna plastmaterial.


Sänkt medelemission per ton granulat

Polykemi och Rondo Plast, med vår gemensamma produktmix av compounds baserat på nyvara och återvunnet, har under 2023 hjälpt våra kunder att spara totalt 7 450 ton CO2-e. Det är en siffra som motsvarar utsläpp från cirka 5000 bilar i EU under ett helt år.


– Om vi jämför i medelutsläpp per producerat ton mellan 2022 och 2023 så har vi sparat 4 850 ton CO2-e på vår anläggning i Ystad, och 2 600 ton CO2-e i Kunshan i Kina, säger Henrik Palokangas, hållbarhetsspecialist hos Polykemi.


Och ännu bättre prognoser beräknas för detta året.


– Sedan juni 2023 har vi använt certifierad förnyelsebar energi i båda våra anläggningar i Kina; Kunshan och Chongqing, vilket vi kommer att se effekter av redan nu under 2024 när vi räknar om vår LCA, säger Henrik Palokangas.


På vår produktionsenhet i Kunshan, Kina, sänktes medelemissionen med 11,4% från 2022 till 2023.

60-80 procent av miljöpåverkan är bundet till materialval

En stor anledning till denna stora klimatbesparing är aktiva materialval. Övervägande del av en producerad komponents miljöpåverkan kan härledas till råvaran som komponentens material består av. Det betyder stora möjligheter att förbättra vår påverkan när vi väljer material, något som var grunden till skapandet av konceptet Materialsmart som ger våra kunder möjligheten att utvärdera olika materialval med målet att minska utsläppen.


– De besparingar som verksamheten visar kan vi med säkerhet säga är en effekt av arbetet inom ramen för Materialsmart, säger Henrik Palokangas.


Investerar för ökad produktion av återvunnet material

För att sänka utsläppen ytterligare och nyttja potentialen i återvunnet material ännu mer har Rondo Plast gjort betydande investeringar i form av en ny plastkompaktor och klippmaskin.


Plastkompaktorn har en kapacitet på 4000 ton material om året och hanterar industrispill från bland annat fiber, rep, non-woven, plastfilm, etiketter, damm och spån. Klippmaskinen hanterar längre eller tilltrasslade delar av fiber och rep.


– Kompaktorn ger oss en helt ny produktionsteknik som låter oss hantera ett betydligt bredare sortiment av material som vi inte har kunnat processa tidigare, säger Patrik Lindqvist, strategisk inköpare hos Rondo Plast.


Den nya kompaktorn möjliggör hantering av helt nya sorters industrispill.

Via transportbandet går materialet vidare till kvarnen och sedan till den kompakterande delen.

Fler investeringar kommer

Nästa steg för att öka vår produktion av material baserat på återvunnen råvara handlar om att ytterligare stärka våra möjligheter att förbereda och uppgradera råvaran. En stor investering i ny teknisk utrustning kommer att innebära bland annat förbättrad filtrering för att avlägsna små kontamineringar från till exempel papper eller grus, samt förbättrad doftreducering. Detta kommer möjliggöra ännu bredare inköp av råvara.


– Vi ser vilka effekter våra kunder kan uppnå och vi ser att efterfrågan på högkvalitativt återvunnet material ökar. Det är en trend vi ser fram emot att möta ihop med våra kunder, och det finns absolut planer på liknande investeringar framöver, säger Gustav Hugoson, säljare på Polykemi och Rondo Plast.


Vi ses på Elmia Polymer!

Låt oss visa vad ett aktivt materialval kan göra för din produkt. Träffa oss i monter C02:12 på Elmia Polymer, 14-17 maj! 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page