top of page

Samarbete med ABB möjliggör hållbar omställning till återvunnet material


Vi på Polykemi är stolta över att samarbeta med ABB och möjliggöra en övergång till återvunnet material i deras röda, gröna, svarta och gråa kopplingsdosor som produceras i ABB:s anläggning i Borgå, Finland. Genom att ersätta materialet i kopplingsdosorna med vår REZYcom PP, minskar de koldioxidavtrycket med hela 40 % per dosa under produktionen.


I nedan artikel från ABB kan du läsa mer om detta samarbete och att omställningen till en hållbar industri är både tekniskt och ekonomiskt möjlig.


 

Nästa steg inom hållbarhet driver på den cirkulära utvecklingen i Norden

Web story Sweden | Västerås, Sverige


I Norden har den globala teknikledaren ABB tagit ett aktivt steg mot att gå över till återvunnet plastmaterial i tillverkningen av sina kopplingsdosor. Under 2023 sålde ABB:s anläggning cirka 27,2 miljoner enheter på den globala marknaden för smarta byggnader. Genom att samarbeta med Polykemi, som levererar plastgranulat, möjliggörs en övergång till återvunnet material i ABB:s anläggning i Borgå, Finland.


På en global nivå fortsätter intresset för återvinning att växa i takt med att leverantörer svarar på den ökande efterfrågan från konsumenterna på mer hållbara produkter och spårbara förpackningsmaterial. Detta är särskilt märkbart i Norden, där fokus ligger på att utveckla framtidens hållbara lösningar.


I Norden har ABB tagit ett aktivt steg mot att möta kundernas ökande efterfrågan och krav på mer hållbara produkter genom att välja återvunnet plastmaterial, REZYcom PP, i flera av sina kopplingsdosor. Polykemi förser ABB:s anläggning i Borgå med återvunnen plast för tillverkning av tillbehör och installationsmaterial som används i smarta byggnader.40 procent lägre koldioxidavtryck och 90 liter minskad vattenanvändning

ABB har ersatt materialet i sina röda, gröna, svarta och gråa (AP9, AP10 och AP45) kopplingsdosor med Polykemis nya alternativ. Det nya materialet är en sammansättning av återvunnet material, lågemissions- och förstärkningsmaterial. Genom att ersätta materialet i våra kopplingsdosor med Polykemis nya alternativ, minskar vi koldioxidavtrycket med hela 40 % per dosa under produktionen.


Tack vare REZYcom PP sparar varje AP9-dosa 90 liter vatten under produktionen, jämfört med det föregående materialet under livscykeln. Alla kopplingsdosor behåller sin IP65-klassning (dammtät och spolsäker) och funktionalitet, även vid extrema temperaturer ned till 25 minusgrader.


”Baserat på kravspecifikationer har vi utvecklat ett materialavtryck på 0,5 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilogram, i stället för den tidigare nivån på 1,42 kg CO2e per kilogram”, förklarar Henrik Palokangas, hållbarhetsspecialist på Polykemi. ”Det är viktigt att den imponerande minskningen av koldioxidavtryck inte sker på bekostnad av produktkvalitet. Tillverkningsprinciperna förblir på samma höga standard som kunderna har förväntat sig av ABB tack vare den omfattande kvalitetssäkringstestningen av de använda råvarorna”, berättar han.


För Emelie Detert, Product Marketing Specialist – Sustainability på ABB, är inköp av hållbara material som REZYcom PP en viktig komponent i företagets strävan att integrera ABB:s Circularity Approach i 80 procent av sina produkter och lösningar fram till 2030.


”Det här är ett tydligt exempel på innovation, där man arbetar för att hitta mer hållbara lösningar som minskar miljöpåverkan samtidigt som man bevarar prestanda och tillförlitlighet”. - Emelie Detert

Knäcker koden

Utöver bibehållen funktion och IP65-klassning, var ett annat projektmål att byta till den återvunna plasten direkt i produktionen för att behålla samma prisbild och produktkod för dosorna – vilket gör det enkelt för kunderna att byta till en mer hållbar produkt.


”Detta har varit en viktig faktor för att göra den materiella förändringen möjlig, och våra kunder kan fortsätta att beställa samma produkt som de alltid har gjort”, säger Dusko Davidovic, global produktchef på ABB.


Vitt har länge varit standardfärgen för ABB:s kopplingsdosor, men Emelie Detert påpekar att förändringen i färgen för produkterna av återvunnen plast gör kunderna medvetna om att både företagets och deras egna val gör skillnad.


”Genom att välja en ljusgrå eller svart kopplingsdosa blir våra kunder en direkt del av de förändringar som vi är mitt uppe i just nu”, förklarar hon.


ABB:s kopplingsdosor är även en del av ABB EcoSolutions™-portföljen.


Dosorna har en robust och tålig konstruktion för installationer med krav på upp till IP65, och ingår i ABB EcoSolutions™-portföljen.

Vikten av transparens

ABB:s kopplingsdosor levereras med en EPD typ III, vilket är en miljövarudeklaration som verifieras av en extern part. Polykemi delar samma standard: företagets livscykelanalys för material från fossila, återvunna och biocirkulära källor är också tredjepartsverifierad.


För Emelie Detert är detta avgörande för att säkerställa en transparent hållbar produktion i framtiden.


”En stor del av detta är att ställa samma krav på leverantörernas produkter som vi gör på våra egna”, säger hon.


”Inom industrin måste vi kunna arbeta transparent och dela information så mycket vi kan. Vad som krävs är en öppen dialog om krav och prioriteringar. Om vi vill mot samma mål måste vi hitta den bästa lösningen tillsammans”, säger Henrik Palokangas på Polykemi.


Anläggningen i Borgå, där dosorna tillverkas, är koldioxidneutral och det nya materialet har ett lågt koldioxidavtryck, vilket indikerar att återvinnings- och hållbarhetsrevolutionen fortsätter att växa och utvecklas i Norden.Comments


bottom of page