Polykemis kompletta produktprogram av kundanpassade compounds

Vårt produktprogram omfattar compounds baserade på termoplaster. Vi erbjuder både befintliga material baserad på lång erfarenhet och utvecklar nya material.

Bredden i vårt produktprogram ger oss förutsättningar att baserat på given teknisk och ekonomisk kravprofil att kunna erbjuda ett optimalt kundanpassat compound från någon av våra nästan 20 materialfamiljer.

Produktprogram med nästan 20 materialfamiljer

Baspolymererna i våra kundanpassade compounds baspolymer sträcker sig från delkristallina termoplaster som bland annat PP, PBT, POM, PA6 och PA66 till de amorfa termoplasterna som ABS, ASA, SAN, PC och PMMA. Utöver dessa har vi även ett stort antal BLENDS bland våra materialfamiljer, det vill säga material som innehåller mer än ett råmaterial. Det finns även våra miljövänliga återvunna materialfamiljer REPRO och REZYcom och slutligen vår nyaste – SCANREX – familjen av högpresterande compounds, som befinner sig i toppen av plastpyramiden.

Teknisk profil i projektprocessen

Hur byggs då kundanpassade compounds upp? Det är oftast ett samarbete i projektform mellan människor där både vår kund, slutkunden, konsulter och verktygstillverkare deltar. Baserat på slutanvändningen diskuteras ett spektra av mekaniska och termiska kravprofiler som resulterar i att en eller flera lämpliga baspolymerer väljs utifrån dess respektive egenskaper. Sedan kompletterar vi med att föreslå ett eller flera förstärkningsmedel ur vår breda kunskapsbas om mineraler och andra förstärkningsmedel. Några exempel är talk, krita, kaolin, wollastonit, glasfiber och glaskulor i olika storlek/längddiameter och med olika ytbehandlingar.

Den kemiska kravprofilen ger oss indikationer på vilka additiver som kan komma att behöva användas för att förbättra egenskaperna för materialet. Det kan till exempel vara att materialet ska motstå solljus (UV), vara permanent antistatisk (PAS), vara motståndskraftig under långtidsvärme (VT) med mera. Slutligen diskuteras färgkraven som i många fall innefattar både nyans såväl som glans och då kommer vår långa erfarenhet att av infärgning väl till pass. I slutet av processen har kunden ett användningsfärdigt kundanpassat compound för sitt unika projekt.

Kostnadseffektivitet

Vårt breda produktprogram med nästan 20 materialfamiljer ger oss även förutsättningar att föreslå ett optimalt kundanpassat compound även utifrån de ekonomiska perspektiven. Alla vill ha den rätta totalkostnaden och ju fler materialfamiljer desto större generell möjlighet att välja optimalt material. Rätta baspolymerer och förstärkningsmedel tillsammans med rätt additiv och färg/pigmentpaket, i optimalt emballage, levererat från vår transportavdelning Just In Time, anser vi ger en optimal totalkostnad.