Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser är det som reglerar bland annat hur ansvar för transport ska fördelas mellan säljare och köpare.

Nedan finns de allmänna leveransbestämmelserna som tillämpas av Polykemi AB.

Observera att det är den engelskspråkiga versionen som är juridisk bindande, översättningar till andra språk är endast en service.