Produktutveckling

Vår produktutveckling bedrivs av engagerad personal med modern utrustning. Företaget har särskild expertis inom området compound för formsprutning.

Företagets produktutveckling drivs av nyfikenhet, mod och en vetskap om att det som vid en första anblick ter sig omöjligt, sällan är det. Genom att erbjuda innovativa lösningar, prestanda i världsklass, liksom kostnadseffektiva alternativ, strävar vi efter att inspirera våra kunder att våga vara annorlunda. Nyckeln till att klara detta är en välutrustad utvecklingsavdelning och personal som brinner för sin uppgift.

Formsprutning är den bearbetningsprocess som är vanligast bland våra kunder. Därför upprätthåller vi en extra hög kunskapsnivå för hur compound optimeras för den här processen. Polykemi har också en lång tradition av att skräddarsy produkter för extruderade varor. Inom koncernen bedrivs också produktutveckling hos systerföretaget Scanfill, vilket förser oss med know-how på hög nivå även vad gäller materialoptimering när ändamålet är folieextrudering.

I dialog med kunden erbjuder vi kreativa och unika lösningar och är inte bundna till ett statiskt produktutbud.

Även med sin numera globala närvaro fortsätter Polykemi att utgöra ett flexibelt alternativ till de stora aktörerna på marknaden. Utan den tröghet som finns i stora organisationer kan utvecklingsavdelningen snabbt starta ett projekt för en kund. Detta oavsett om det rör sig om compound för formsprutning eller extrudering, eller huruvida den slutliga tillämpningen är i vitvaror, hushållsmaskiner, fordon eller någon annan produkt. I dialog med kunden erbjuder vi kreativa och unika lösningar och är inte bundna till ett statiskt produktutbud.

Laboratoriet och tekniskt kundstöd

Vårt laboratorium förfogar över ett brett spektra av utrustning, till stöd för vår produktutveckling och dess behov av kvalificerat analysarbete. När mer exotiska tester blir aktuella, eller behov ovanlig utrustning uppkommer, så vänder vi oss till ett brett nätverk av externa forskningsinstitut och kommersiella laboratorier som utför uppdragstestning.

Under det att ett nytt eller förbättrat compound för formsprutning utvecklas, så kan formfyllnadsanalys vara till stor hjälp för att minimera kostsamma förändringar senare i projektfasen. För sådana analyser tar Polykemis produktutveckling hjälp av resurserna hos tekniskt kundstöd. Detta team av specialister i konsten formsprutning är en väsentlig framgångsfaktor för att vi återkommande lyckas etablera nya, förbättrade compound på marknaden. Man bidrar inte bara med löpande återkoppling under utvecklingsfasen, man står också för det handfasta teknikstödet som krävs för en snabb implantering, när materialet väl ska prestera i sin form.