top of page

Tänk utanför boxen på Plastteknik Nordic!


Alla materialval är en balans mellan olika egenskaper och strategiska ambitioner. För att hitta rätt måste man ibland tänka utanför boxen och kanske även ifrågasätta anledningen till gamla beslut. Bara för att man alltid gjort på ett visst sätt så betyder det inte alltid att det är rätt.


Vad är det du behöver? Vilka tekniska egenskaper innebär det? Vad är verkligen viktigt och vad är ”bra att ha”? Finns det möjlighet för kompromisser? Vilka drivkrafter har ni gällande era strategiska mål kring hållbarhet?


Svaren på denna typen av frågor ska vara grunden till ert materialval. Vi hjälper er mer än gärna att hitta rätt material för just er produkt. 


Tänk om ett materialbyte i er detalj kan resultera i ett lägre koldioxidavtryck?

Flera av våra kunder har redan gjort stora besparingar när de bytt till ett mer materialsmart material. Här är några exempel: Hur är detta då möjligt? Under 2020-2021 gjordes en fullständig LCA av våra materials fullständiga miljöpåverkan, det vill säga alla 18 påverkanskategorier och inte bara klimatpåverkan som endast är en av dem. LCA-studien, som även blivit tredjepartscertifierad, lade sedan grunden till ett beräkningsverktyg som vi använder för att räkna ut vilket CO2-avtryck alla våra material har när de lämnar våra produktionsanläggningar i Ystad och Kunshan, Kina. Detta innebär att våra kunder lättare kan beräkna sin miljöpåverkan för sina producerade produkter.


Vill du också minska ditt företags koldioxidavtryck? Välkomna till monter D:04 på Plastteknik Nordic i Malmö 10-11 maj!

Vi hjälper dig att tänka utanför boxen och hitta de mest materialsmarta alternativen för just din produkt. Vi berättar även gärna om vår lansering av biobaserade material i sommar och senaste utvecklingen inom Polykemi Group, det vill säga att vi startat dotterbolag i Mexiko och att våra nya fabriker i USA och Kina är igång och producerar. Vi ses i monter D:04!


Mer information om materialsmarta val


Komentar


bottom of page