Plastråvara

Plastråvara är något som du stöter på i vardagen, hela tiden, från morgonen när du öppnar kylskåpet till kvällen när du borstar tänderna. Plast finns överallt och är ett lätt material att jobba med. Det fyller många funktioner och finns i oändligt många varianter.

Men vad är då plastråvara egentligen?

Det som vi kallar plast i dagligt tal är kemiska föreningar som är uppbyggda i långa kedjor. Dessa kallas polymerer och är i sin tur uppbyggda av mindre bitar kallade monomerer. De polymerer som vi kallar plaster (termoplaster) används till exempel i bilar, tandborstar och kylskåp. Det är plastråvara som har modifierats på olika sätt, antingen har den färgats in med hjälp av pigment, förstärkts med hjälp av glasfiber eller modifierats med mjukgörare för att få plastråvaran att få olika egenskaper.

Med hjälp av olika additiv kan man även ändra plastråvarans egenskaper, till exempel kan man få plasten att tåla värme under en längre tid, att stå emot solens UV-strålar bättre och absorbera mindre vatten.

Typer av plastråvara

Olika sorters plastråvara har olika sorters användningsområden. Polypropen är väldigt vanligt förekommande i interiöra applikationer inom bilindustrin medan till exempel Polyamid är vanligare i motorrummet då den har en högre smälttemperatur (tål värme bättre) och är något styvare. ABS är en annan plastråvara som vi ofta stöter på i vardagen på grund av sina egenskaper där slagtålighet och seghet lämpar sig bra för köksmaskiner och datorutrustning.

 

Det är även vanligt förekommande att man blandar två stycken olika plastråvaror för att få ett material som tar del av de bästa egenskaperna från båda materialen, ett sådant exempel är PC/ABS där man får ut slagtåligheten och segheten av ABS och värmetåligheten från PC. PC/ABS är också vanligt förekommande inom bilindustrin där tillverkaren vill ha en detalj med hög glans och rätt egenskaper mot slag och värme men som samtidigt är väldigt lätt att forma.

Här kan du läsa mer om vårt produktprogram  →