Polykemi Group

Polykemi Group består av åtta företag. Störst är moderbolaget Polykemi som tillsammans med Rondo Plast och Scanfill samtliga finns i idylliska staden Ystad på Sveriges sydkust.

I staden Kunshan i Kina finns Polykemi Compounds (Kunshan) Co. som ansvarar för både tillverkning och försäljning på den kinesiska och asiatiska marknaden. I USA finner vi Polykemi Inc. som ansvarar för försäljningen på NAFTA-området (USA, Mexico m.fl.).

Utöver detta finns även tre bolag som ansvarar för försäljningen på sina geografiska områden. Polykemi Aps Danmark i Horsens för den danska marknaden, Polykemi GmbH Deutschland i Hattingen för den tyska marknaden och slutligen Polykemi spol. sr.o. i Vrbno för den Tjeckiska och Slovakiska marknaden.

Vi samarbetar tätt med våra dotterbolag, agenter och partners. Även om de som är ansvarar för den dagliga kontakten mot kunder och prospects, sker arbetet i ett tätt samarbete med respektive team i Ystad. De finns alltid tillgängliga för fullt stöd och hjälp i kommersiella, administrativa, logistiska och tekniska frågor.

Utöver återkommande kommersiella besök på respektive marknad tillsammans med oss i Ystad, är även vår personal från tekniskt kundstöd på plats både vid uppstart av nya projekt samt vid pågående produktioner där förbättringspotential föreligger mycket uppskattad.