1990-talet

Historisk tidslinje

Alltsedan företaget startades våren 1968 har grundidén varit densamma; att tillverka kundanpassade plastcompounds och att sträva efter att göra detta bättre än någon annan i världen. Från början valdes Skandinavien som huvudmarknad och än i dag är Skandinavien en viktig marknad även om vi numera arbetar i de flesta europeiska länder samt över hela världen.

1994 - Kvalitetssäkring ISO 9001

Kvalitet har alltid haft högsta prioritet inom Polykemi och vi arbetar då som nu efter vår huvudregel: ”den som slutar att bli bättre, slutar att vara bra”. Efter en lång och lärorik process erhöll vi vårt certifikat 1994.  

1997 - Generationsskifte

1997 lämnade Hugo Jönsson över det yttersta ansvaret till sina båda söner Ola och Lars. Själv tillträdde han samtidigt som företagsstyrelsens ordförande. Ola var 40 år när han axlade manteln som VD och vid sin sida gick Lars in, då 35 år, som vice VD.